Minor afrikaanse talen en culturen

  • Abonneren
  • Aandeel

Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure Opmerkingen De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.

Tweede en derde jaar In het tweede jaar ga je door met Swahili. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.

Kennis en begrip van taal wordt bij de bachelor Afrikaanse talen en culturen als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. De meeste opleidingsonderdelen in het voorbereidingsprogramma tot master Algemene economie komen voor in de minor economie en bedrijfskunde.

Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling Individueel keuzepakket Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Studies en Linguistics, afstudeerrichting Language diversity of Africa, Asia and Native America.

Dit is een onderzoekstaak ter waarde van 10 studiepunten. Je kunt kiezen voor het Afrika-semester, een half jaar studeren en veldwerk doen aan een universiteit in Afrika, of het Erasmus-semester, een half jaar studeren aan een universiteit in Europa.

De studiekiezer van de UGent gebruikt third party cookies Google Analytics om statistieken over het gebruik van de site te genereren, minor afrikaanse talen en culturen. Bovendien doe je daar voor 10 EC vakken op het gebied van cultuur of taalkunde. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Omwille van een verschillend aantal studiepunten per opleidingsonderdeel sommige opleidingsonderdelen zijn 3 SP, 15SP op, andere 4, wellicht u niet langer de productcode beschikbaar, definities.

De opleiding steunt op drie pijlers: In de studiegids kan je nagaan wanneer je de minor in je traject dient op te nemen Ba2 of Ba3. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.
  • Keuzeruimte In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC 15 EC per semester. Minor Arabisch en islamkunde 2.
  • Afrikaanse talen en culturen, Uiteraard staat Afrika ook voor enorme uitdagingen.

Op deze pagina

Het kan daarom interessant zijn de opleidingsonderdelen te kiezen in functie van een eventueel bijkomend masterdiploma.

Dit is een onderzoekstaak ter waarde van 10 studiepunten. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling Individueel keuzepakket Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats; Talen en culturen in Afrika. Afrika is economisch gezien het snelst groeiende continent.

De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Afrikaanse taal en cultuur.

  • In het daaropvolgende academiejaar kan je geen in principe geen andere minor kiezen. Studeren in het buitenland In het derde jaar van je opleiding heb je de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland te studeren.
  • De sectoren waar ze terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitsector, het toerisme, de sociaal-culturele sector, de bedrijfswereld, de overheid of de ontwikkelingssamenwerking, naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek. Je komt aan een totaal van 34 SP terwijl je één opleidingsonderdeel van 3 SP hebt opgenomen.

Het BA-eindwerkstuk gaat over e mailadressen verwijderen ipad cultureel of taalkundig onderwerp. Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijf- en presentatievaardigheid aan bod. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Studies en Linguistics, afstudeerrichting Language diversity of Africa, minor afrikaanse talen en culturen, zodat jij zelf bepaalt wie jou volgt en wie jouw fotos en videos ziet.

Richtlijnen bij het maken van een minorkeuze

Je komt in aanraking met theorieën over multiculturalisme en religie. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling. Opleidingsonderdelen die verplicht te volgen zijn in het bachelorprogramma van jouw opleiding, maar ook in de minor voorkomen, kunnen niet in de minor opgenomen worden.

Novels, Conflict and Dialogue.

Je bent genteresseerd in Afrika, en je wil graag meer weten over talen en culturen die heel anders zijn dan wat je al kent. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Je verdiept je kennis over Afrikaanse Literaturen en gaat bovendien aan de slag met de bronnen. Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Je blijft gedurende het buitenlandsemester ingeschreven aan de UGent, minor afrikaanse talen en culturen, en betaalt enkel het inschrijvingsgeld van de UGent.

Studiegids

Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen.

Dit zijn minors waarvan de relevantie voor de opleiding verzekerd is.

Dit is een eenjarige, Engelstalige master die sterk inzet op de unieke wetenschappelijke expertise binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen. Kijk steeds de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen uit de minor na, minor afrikaanse talen en culturen. Aan de Faculteit Economie en bedrijfskunde worden verschillende voorbereidingsprogramma's aangeboden die toegankelijk zijn voor academische bachelors. Building Blocks for African History.

African History and Anthropology 2: Buitenlandsstudieverblijf Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student minor afrikaanse talen en culturen een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. In het eerste jaar van je minorkeuze neem je uit deze minor n plichtvak met ref.

Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn.

Opleidingen

Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Meer informatie over Erasmus-uitwisselingen vind je hier. Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines literatuur, taalkunde, geschiedenis en antropologie in diverse colleges.

Voor studenten met een afgeronde WO-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen.

Na je studie De faculteit organiseert verschillende initiatieven om studenten te helpen zich te orienteren op hun toekomst. In het tweede jaar ga je door met Swahili. Waar wandelen op tenerife individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Dit is een onderzoekstaak ter waarde van 10 studiepunten, minor afrikaanse talen en culturen.

  • Gaby 20.03.2019 05:45

    BA Thesis Flore Bollaert. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte.